Fyremadel 0,25mg/0,5ml

Fyremadel vermindert de hoeveelheid geslachtshormonen LH en FSH om zo een vroegtijdige eisprong te voorkomen.

Loader image

Nee, Fyremadel® mag niet gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding, omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn om mogelijke effecten van Fyremadel® in de moedermelk te beoordelen.

Over het algemeen wordt Fyremadel gestart op dag 5 of 6 van de gecontroleerde ovariële stimulatie. De behandeling wordt voortgezet tot op de dag dat er genoeg follikels van voldoende grootte aanwezig zijn. Neem bij onduidelijkheden contact op met je arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met je behandelend arts of apotheker.

Fyremadel® moet eenmaal per dag onderhuids worden geïnjecteerd, bij voorkeur in het bovenbeen (zijkant van het dijbeen) of in een huidplooi van de buik. Kies iedere dag een iets andere plaats voor de injectie en wissel van bovenbeen. Om een pijnlijk gevoel te verminderen kun je voor het injecteren een ijsklontje op de plaats van de injectie leggen.

Voor dit geneesmiddel zijn geen specifieke bewaarcondities vereist. Bekijk de voorgevulde spuit voor gebruik. Gebruik alleen spuiten met een heldere oplossing, zonder deeltjes, uit onbeschadigde verpakkingen.

De uiterste houdbaarheidsdatum is te vinden op het etiket en op de doos achter het woord “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Je kunt bij de apotheek of bij de verpleegkundige een naaldencontainer vragen. Werp de gebruikte spuit inclusief het naaldje na gebruik in deze container. Een volle naaldencontainer kun je weer inleveren bij de apotheek.

Het is goed om met je behandelende arts te overleggen welke medicijnen je gebruikt, wel eens gebruikt hebt of gaat gebruiken. Je arts zal aangeven of je deze medicijnen kan (blijven) gebruiken.

Als je zwanger wilt worden, is het van belang dat je lichaam in goede conditie is en je goed geïnformeerd de behandeling start.

Zie voor overige informatie over Fyremadel® de bijsluiter of raadpleeg je arts of apotheker.

RVG code

Vanwege wetgeving hebben alleen patiënten die met <product>® worden behandeld toegang tot deze informatie. Daarom hebt u alleen toegang tot deze inhoud nadat u de RVG-code hebt ingevoerd. Deze code staat op de verpakking.

Bedankt! Je bericht is verstuurd.
Niet mogelijk om je bericht te sturen. Controleer de fouten en probeer opnieuw a.u.b. .

Vul de nummers van de RVG-code hierboven in. Zonder letters, streepjes of koppeltekens.